Služby

Naše služby v oblasti urológie

Venujeme sa komplexnej urologickej starostlivosti pre pacientov s ochoreniami:
• prostaty
• obličiek
• močového mechúra, močovodov, močovej rúry
• penisu
• semenníkov, nadsemenníkov
• preventívne prehliadky
• konzultácie

Diagnostika a liečba

• kozmetické zákroky (obriezka, plastika úzdičky, odstránenie kondylómov a iné výkony)
• sterilizacia muža
• inkontinencia moču
• benígna hyperplázia prostaty
• poruchy dolných močových ciest, neurogénne poruchy močenia
• nádory obličky, prostaty, močového mechúra, semenníkov a penisu
• cysty obličiek
• konkrementy obličiek, močovodu, močového mechúra
• pohlavne prenosné ochorenia (nešpecifické bakteriálne infekcie, chlamýdia, ureaplazma, trichmonas vaginális, plesňové infekcie)
• erektilná dysfunkcia, predčasná ejakulácia
• akútne a chronické zápalové ochorenia urogenitálneho traktu
• ochorenia mužského genitálu (fimóza, parafimóza, kondylómy, spermatokéla, hydrokéla, varikokéla)
• ochorenia uretry (stenóza uretry, striktúra uretry, karunkula uretry)

Vyšetrenia

• kompletná laboratórna diagnostika
• cytologické vyšetrenie moču
• močový sediment
• chemické vyšetrenie moču
• ultrasonografia obličiek, brucha, skróta
• transrektálna sonografia prostaty
• biopsia prostaty
• videocystoskopia flexibilným cystoskopom


Cenník spoplatnených výkonov
na urologickej ambulancii MILUMED s.r.o.
platný od 1.9.2020 /samoplatci resp. vyšetrenie na vlastnú žiadosť/Úkon Cena úkonu s DPH
Manipulačný poplatok 10,00 €
Biopsia močového mechúra bioptickými kliešťami s použitím flexibilného optického prístroja na žiadosť klienta 30,00 €
Bioptická ihla na biopsiu prostaty (len poistenci Dôvery) 50,00 €
Cirkumcízia na žiadosť klienta 500,00 €
Dekoglutinácia-uvoľnenie prekožky - samoplatca 60,00 €
Dezinfekcia prístroja-uroflowmeter 5,00 €
Extirpácia kondylómov, lipómu alebo fibrómu na žiadosť klienta(max.3 nálezy) 100,00 €
Extrakcia endoprotézy ureteru flexibilným optickým prístrojom na žiadosť klienta 30,00 €
Frenulotómia na žiadosť klienta 200,00 €
Gardasil 9 inj. sus 1x0,5ml 145,00 €
Intrakavernózna aplikácia látok na žiadosť klienta - každá aplikácia 10,00 €
Intramuskulárne podanie lieku na žiadosť klienta 20,00 €
Intravenózne podanie infúzie na žiadosť klienta 20,00 €
Káliový test - intravezikálne podanie K+ roztoku na žiadosť klienta 10,00 €
Kontrolné urologické vyšetrenie - samoplatca 20,00 €
konzultácia - samoplatca - histologické závery 40,00 €
Konzultácia mimo úhrady zdravotnou poisťovňou 30,00 €
Masáž prostaty na žiadosť klienta 40,00 €
Metabolické vyšetrenie moču /krv+ 24 hod. moč/- samoplatca 70,00 €
Moč kultivácia, moč sediment, ejakulát kultivácia - samoplatca (10 € každá položka) 10,00 €
Odber a vyšetrenie HSVII - samoplatca 30,00 €
Odber a vyšetrenie Krea a TST - samoplatca 15,00 €
Odber a vyšetrenie PSA markeru - samoplatca 20,00 €
Odber TST - samoplatca 10,00 €
Odbery biologických materiálov samoplatca (dľa aktuálneho cenníka laboratória + 10 € každý odber) 10,00 €
Odbery hormónov/LH, FSH, PRL, TST/-samoplatca 20,00 €
Ošetrenie aterómu na žiadosť klienta 60,00 €
Preventívna urol. prehliadka mimo platby zdravotnej poisťovne na žiadosť klienta (Zo zákona je preventívna prehliadka zdravotnou poisťovňou hradená u mužov starších ako 40r. resp. 50r. - 1x za dva resp. tri roky dľa príslušnej poisťovne) 100,00 €
Ster na Gardenelu a Trichomonas vaginalis - samoplatca 40,00 €
Ster na Gardenelu a Trichomonas vaginalis na žiadosť klienta 20,00 €
Ster na K+C, gonokoky a kvasinky na žiadosť klienta 20,00 €
Ster z prepucia na K+C - samoplatca 25,00 €
Ster z uretry na chlamýdie + GONO na žiadosť klienta 20,00 €
Ster z uretry na detekciu HPV vírusu - samoplatca 70,00 €
Ster z uretry na Trichomonas vaginalis na žiadosť klienta 10,00 €
Ster z uretry na vyšetrenie HPV - na vlastnú žiadosť 20,00 €
Urologické vyšetrenie na vlastnú žiadosť mimo ordinačných hodín / po dohovore s lekárom/ 100,00 €
USG vyšetrenie obličiek a močového mechúra -samoplatca 50,00 €
USG vyšetrenie obličiek, močového mechúra, prostaty a skróta na žiadosť klienta 60,00 €
USG vyšetrenie obličiek, močového mechúra, prostaty samoplatca 50,00 €
USG vyšetrenie skróta - samoplatca 30,00 €
Uvoľnenie predkožky /dekoglutinácia/- samoplatca 50,00 €
Vazektómia vrátane 2 spermiogramov na žiadosť klienta 600,00 €
Vitamín D3 - samoplatca 16,00 €
Vstupné urologické vyšetrenie - samoplatca 50,00 €
Vyšetrenie klienta doma 70,00 €
Vyšetrenie Kreatinín na vlastnú žiadosť 10,00 €
Vyšetrenie kvality spermií na žiadosť klienta 30,00 €
Vyšetrenie uretry a močového mechúra flexibilným optickým prístrojom - samoplatca 100,00 €
Vyšetrenie uretry a močového mechúra flexibilným optickým prístrojom na žiadosť klienta 40,00 €
Výmena/Zavedenie/Odstránenie permanentného katétra mimo ambulancie 50,00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie a poskytovaní výkonov pre potreby komerčných poisťovní /nehradené z verejného zdravotného poistenia/ 50,00 €
Glykémia /z kapilárnej krvi/ 5,00 €
Intímny balík - /HCV, HIV, HBsAg, syf/ 40,00 €
Jednorázové chirurgické rúško 3,00 €
Krvná skupina + Rh 15,00 €
Pokuta za nedostavenie sa na termín 10,00 €
Preklad lekárskej správy do anglického jazyka-cena za jednu stranu. 45,00 €
Ster z uretry/cervixu na chlamýdie/GONO metodou PCR - samoplatca 100,00 €
Ster z uretry/cervixu na chlamýdie/GONO na vlastnú žiadosť 30,00 €
Ster z uretry/cervixu na mykoplazmy a ureaplazmy -samoplatca 40,00 €
Ster z uretry/cervixu na mykoplazmy a ureaplazmy na žiadosť klienta 30,00 €
Vydanie opakovaného receptu 10,00 €
Ročný elektronický manažment klienta 40,00 €